OGIBiz Website

Vertical Image Area
2832711

 

Παραδίδουμε σε όλη την Ελλάδα
 info@aromatazwis.gr
Τηλεφωνικές παραγγελίες
2310 627212

Menu
2818968
Main Description
2832844

Απόρρητο & Επιστροφές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης σας δίνει την δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτήν χωρίς να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση προσωπικών σας στοιχείων. Για την ολοκλήρωση μιας αγοράς σας θα σας ζητηθεί η εισαγωγή των στοιχείων αποστολής και επικοινωνίας.
Δεν απαιτείται εγγραφή σας στην ιστοσελίδα εκτός αν εσείς το επιθυμείτε.

Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, για την παρακολούθηση της, για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων καθώς και για πιθανές προωθητικές ενέργειες της Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης.


Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Η ιστοσελίδα Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης δεσμεύεται ότι δεν παρέχει σε τρίτους με κανένα τρόπο και για καμία χρήση, στοιχεία πελατών του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης  σας παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις συναλλαγές σας, αφού πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την αξιοπιστία μας. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Επιλέγοντας την πληρωμή των αγορών σας με πιστωτική κάρτα ή με χρέωση του λογαρισμού σας στο Paypal, θα γίνει ανακατεύθυνση της σύνδεσης σας στο ασφαλές περιβάλλον του Paypal Με αυτό τον τρόπο η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί την υψηλότερη τεχνολογία και τεχνογνωσία στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του.
 Η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει και διατηρεί με κανένα τρόπο στοιχεία όπως λογαρισμούς ή αριθμούς καρτών πελατών του.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την «Αρώματα Ζωής» αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής (ΕΛ.ΤΑ. Πόρτα-Πόρτα).

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί αρμοδίως ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
• Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης είτε μέσω ταχυμεταφορικής εταιρίας, Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω ταχυμεταφορικής εταιρίας, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης και αυτή βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.
• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης.
• Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η «Αρώματα Ζωής» θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της «Αρώματα Ζωής» πλέον. Η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης προς τον πελάτη.
• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
• Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
• Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.    Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης.
• Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης πλέον. Η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πραγματοποιείται αντίστροφη κατάθεση από την «Αρώματα Ζωής» προς τον πελάτη.
• Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην «Αρώματα Ζωής» όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης.
• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
• Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
• Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης.
• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης το τίμημα από την Τράπεζα, η Αromatazwis.gr Συκιές Θεσσαλονίκης θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.   Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό η επιστροφή θα γίνεται επίσης με κατάθεση στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
• Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.
• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Footer
2818973


Αρώματα Ζωής

Ένας κόσμος γεμάτος Ευωδιές!

Αρωματοπωλείο
Αρώματα τύπου επώνυμων οίκων, καθώς επίσης προϊόντα περιποίησης, όπως : Αφρόλουτρο,boby lotion,body butter, body oil, after save αρωματικά χώρου.


   

Designed by WebMoneyHellas

Μενού

› Αρχική
______________________
› Ποιοι Είμαστε
______________________

______________________
› Περιποίηση σώματος
______________________
› Αρωματικά Χώρων
______________________
› Το κατάστημά μας
______________________
› Επικοινωνία

Επικοινωνία

Λ. Ανδρέα Παπανδρέου
186, Συκιές Τ.Κ 566 26

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης
2310 627212 
Ωράριο λειτουργίας
Δευ.-Τετ.-Σαβ.: 09:00 - 15:00
Τρ.-Πεμ.-Παρ.: 09:00 - 14:00
& 17.00 - 21.00
Κυριακή: Κλειστά

E-mail
info@aromatazwis.gr